Symulacja rozwoju pożaru CFD​

MS BRAND

Komputerowe symulacje pożarowe CFD - na czym polegają?

Wykonanie symulacji komputerowych CFD jest szczególnie przydatne przy ocenie skuteczności systemów oddymiania m. in. w klatkach schodowych, garażach podziemnych, galeriach handlowych czy korytarzach. Oferujemy wsparcie przy tworzeniu koncepcji oddymiania obiektu, co w połączeniu z przeprowadzonymi symulacjami da pełny obraz bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Wykonanie symulacji znacznie zwiększa możliwości projektowe, jak również może przyczynić się do optymalizacji kosztów projektowanych instalacji. Komputerowe symulacje pożarowe pozwalają również na analizowanie planów ewakuacyjnych, a także ocenę wpływu pożaru na budynki i ich wyposażenie.

Raport z symulacji CFD, będący uzupełnieniem projektu czy ekspertyzy technicznej, stanowią podstawę do uzgodnienia opracowania przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Symulacje pożarów mogą być potwierdzane za pomocą prób dymowych w wybudowanych już obiektach.

Ile kosztuje wykonanie symulacji CFD?

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest łatwa, a najłatwiej odpowiedzieć: to zależy. Symulacje pożaru wymagają od osób je wykonujących dużego doświadczenia, wiedzy, umiejętności wybrania niekorzystnych scenariuszy, a także posiadania niezbędnego zaplecza sprzętowego. Według nas największy wpływ na koszt symulacji ma wielkość oraz złożoność obiektu, dla którego wykonujemy obliczenia. Koszt symulacji CFD będzie także zróżnicowany w zależności od rodzaju obiektu, ilości scenariuszy pożarowych do wykonania, konieczności przeprowadzenia dodatkowych obliczeń analitycznych, a także wprowadzania poprawek do już wykonanego raportu z symulacji. Wycena jest zawsze indywidualna, jednak można wspomnieć tutaj, że w naszej firmie na koniec 2021 roku wykonywaliśmy symulacje CFD, których koszt dla dwukondygnacyjnego garażu podziemnego wynosił 5000 zł i 8000 zł. Ostatnio wykonywana przez nas analiza dla klatki schodowej kosztowała około 4000 zł. Są to przybliżone wartości, zależne od szeregu czynników. Komputerowe symulacje pożarowe to inwestycja w ochronę życia wielu ludzi, a także mienia publicznego i nie tylko.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wyceny usługi.

symulacje CFD