Oddymianie klatek schodowych

MS BRAND

Oddymianie klatek schodowych

Dzięki współpracy z firmami wykonawczymi możemy zaproponować komplesowe wykonanie oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych. Oferujemy zaprojektowanie skutecznego systemu oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych w oparciu o obowiązujące normy i wytyczne. W celu weryfikacji przyjętych rozwiązań proponujemy wykonanie symulacji komputerowych, zgodnie z wytycznymi CNBOP-PIB.  

oddymianie klatek schodowych