Symulacja ewakuacji

MS BRAND

Symulacje ewakuacji

Symulacje ewakuacji ludzi z budynków prowadzimy z wykorzystaniem programu Pathfinder.

Zaprojektowanie bezpiecznego budynku obliguje projektanta do określenia wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji. W oparciu o uzyskane wyniki można dobierać parametry systemów bezpieczeństwa, takich jak np. wentylacja pożarowa.

hallway, dorm, exit
symulacje ewakuacji