Próby dymowe

MS BRAND

Próby dymowe z gorącym dymem

Oferujemy wykonanie prób odbiorowych z użyciem wytwornic gorącego dymu na podstawie normy AS 4391—1999 Australian Standard™ „Smoke management systems—Hot smoke test”.

Próby dymowe są bardzo dobrą metodą oceny skuteczności wykonanych już systemów. Inwestor, projektant, wykonawca, a także organy odbierające budynek mają możliwość naocznego sprawdzenia kierunków rozprzestrzeniania się zadymienia, sekwencji uruchamiania poszczególnych urządzeń, zgodności z wykonanym scenariuszem pożarowym.

Próby takie pozwoliły wykryć nieprawidłowości w działaniu wentylacji pożarowej w najdłuższym do tej pory tunelu w Polsce, który jest częścią południowej obwodnicy Warszawy.

Próby z gorącym dymem wykonywane są z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, zalecanego przez wiodące ośrodki naukowe w Polsce. Prawidłowe wykonanie takiej próby pomaga w uzyskaniu pozytywnej opinii wydawanej przez organy kontrolne Państwowej Straży Pożarnej. Usługi przeprowadzamy na terenie całego kraju.

Próby dymowe