ms brand
Małgorzata Sadowska

Witamy Państwa na stronie internetowej firmy zajmującej się ochroną przeciwpożarową.

Obecnie dzięki rozwojowi mediów społecznościowych coraz częściej słyszymy o dużych pożarach, powodujących zagrożenie życia użytkowników budynków, a także duże straty materialne. Zapewnienie możliwości bezpiecznej ewakuacji ludzi polega na zaprojektowaniu, wykonaniu i połączeniu wielu systemów i procedur w sprawnie działającą całość. Jednym z kluczowych systemów jest wentylacja pożarowa. Pragniemy przedstawić ofertę rozwiązań inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, pozwalającą na projektowanie skutecznych systemów bezpieczeństwa budynków.

 
Nasza oferta obejmuje m. in. wykonanie koncepcji oddymiania obiektu, potwierdzonej symulacją komputerową CFD. Oferujemy także wykonanie prób odbiorowych, z użyciem gorącego dymu, potwierdzających skuteczność zainstalowanego systemu.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie, jak również do kontaktu z nami.

Zapraszamy do kontaktu