O NAS

ms brand

O NAS

Jesteśmy inżynierami pożarnictwa z blisko dziesięcioletnim stażem. Na codzień pełnimy służbę w jednostkach organizacyjnych PSP, gdzie mamy bezpośrednio do czynienia z pożarami różnych obiektów. W trakcie pracy zawodowej braliśmy udział w tworzeniu koncepcji i weryfikacji systemów oddymiania dla setek budynków. Wiedzę teoretyczną, w dziedzinie rozwoju pożarów, ewakuacji ludzi, technicznych systemów zabezpieczeń oraz wykorzystania narzędzi inżynierskich pogłębiamy od wielu lat. Uczestniczymy w szkoleniach branżowych o tematyce pożarniczej. W ramach wykonywanych opracowań współpracujemy także z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.