Symulacja rozwoju pożaru CFD

MS BRAND

Symulacje rozwoju pożaru CFD

Wykonanie symulacji komputerowych jest szczególnie przydatne przy ocenie skuteczności systemów oddymiania m. in. w klatkach schodowych, garażach podziemnych, galeriach handlowych czy korytarzach.  
Oferujemy wsparcie przy tworzeniu koncepcji oddymiania obiektu, co w połączeniu z przeprowadzonymi symulacjami da pełny obraz bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Wykonanie symulacji znacznie zwiększa możliwości projektowe, jak również może przyczynić się do optymalizacji kosztów projektowanych instalacji.
Raport z symulacji CFD, będący uzupełnieniem projektu czy ekspertyzy technicznej, stanowią podstawę do uzgodnienia opracowania przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

graphics, fire extinguisher, green
hallway, dorm, exit
firefighter, fire, flame