Symulacje ewakuacji ludzi

Symulacje ewakuacji ludzi z budynków prowadzimy z wykorzystaniem programu Pathfinder.

Zaprojektowanie bezpiecznego budynku obliguje projektanta do określenia wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji. W oparciu o uzyskane wyniki można dobierać parametry systemów bezpieczeństwa, takich jak np. wentylacja pożarowa. Świadczymy usługi na terenie całego kraju, szczególnie w miastach takich jak Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań, Olsztyn, Kielce, Szczecin, Rzeszów czy Lublin.

Stawiamy na nowoczesne rozwiązania inżynierii bezpieczeństwa pożarowego