Symulacje CFD

Symulacje CFD to narzędzie szczególnie przydatne przy ocenie skuteczności systemów oddymiania m. in. w klatkach schodowych, garażach podziemnych, galeriach handlowych czy korytarzach.  
Oferujemy wsparcie przy tworzeniu koncepcji oddymiania obiektu, co w połączeniu z przeprowadzonymi symulacjami da pełny obraz bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Wykonanie symulacji znacznie zwiększa możliwości projektowe, jak również może przyczynić się do optymalizacji kosztów projektowanych instalacji.
Raport z symulacji CFD, będący uzupełnieniem projektu czy ekspertyzy technicznej, stanowią podstawę do uzgodnienia opracowania przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Świadczymy usługi na terenie całego kraju, szczególnie w miastach takich jak Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań, Olsztyn, Kielce, Szczecin, Rzeszów czy Lublin.

Stawiamy na nowoczesne rozwiązania inżynierii bezpieczeństwa pożarowego