Próby odbiorowe z gorącym dymem

Oferujemy wykonanie prób odbiorowych z użyciem wytwornic gorącego dymu na podstawie normy AS 4391—1999 Australian Standard™ „Smoke management systems—Hot smoke test”.

Próby takie pozwolą na weryfikację przyjętych przez projektanta założeń. Usługi wykonywane są z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, zalecanego przez wiodące ośrodki naukowe w Polsce. Prawidłowe wykonanie takiej próby pomaga w uzyskaniu pozytywnej opinii wydawanej przez organy kontrolne Państwowej Straży Pożarnej. Przeprowadzamy próby dymowe na terenie całego kraju, szczególnie w miastach takich jak Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań, Olsztyn, Kielce, Szczecin, Rzeszów czy Lublin.

"Stawiamy na nowoczesne rozwiązania inżynierii bezpieczeństwa pożarowego".