Próby dymowe z gorącym dymem

Próby dymowe

Oferujemy wykonanie prób odbiorowych z użyciem wytwornic gorącego dymu na podstawie normy AS 4391—1999 Australian Standard™ „Smoke management systems—Hot smoke test”.

Próby dymowe pozwalają na weryfikację przyjętych przez projektanta założeń. Są świetnym sposobem potwierdzenia wniosków z raportu symulacji CFD. Przeprowadzenie testów dymowych w miejscach założonych w scenariuszach CFD jest szczególnie polecaną metodą podczas odbioru instalacji. 

Przeprowadzenie próby polega na rozstawieniu stanowiska testowego, na które składają się: wytwornice dymu, butle z gazem napędowym, tace z alkoholem, służącym do podgrzania dymu a także szereg urządzeń rejestrujących i pomiarowych. Ciepłu dym wydobywający się z wytwornic podgrzewany jest następnie przez płonący w tacy alkohol, co skutkuje jego unoszeniem się i gromadzeniem pod stropem badanej przestrzeni. Po uruchomieniu instalacji wentylacji oddymiającej sprawdzana jest skuteczność usuwania zadymienia oraz prawidłowość zadziałania odpwowiednich urządzeń. Cała próba jest zabezpieczana przeciwpożarowo przez uprawnione osoby, a także rejestrowana za pomocą kilku kamer. Z prób dymowych sporządzany jest raport, w którym zawiera się przebieg każdego z wykonanych testów oraz wnioski końcowe.

Usługi wykonywane są z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, zalecanego przez wiodące ośrodki naukowe w Polsce. Prawidłowe wykonanie takiej próby pomaga w uzyskaniu pozytywnej opinii wydawanej przez organy kontrolne Państwowej Straży Pożarnej. Przeprowadzamy próby dymowe na terenie całego kraju, szczególnie w miastach takich jak Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań, Olsztyn, Kielce, Szczecin, Rzeszów czy Lublin. 

Zapraszamy do składania zapytań.

Stawiamy na nowoczesne rozwiązania inżynierii bezpieczeństwa pożarowego