Próby dymowe w garażu podziemnym

Przeprowadziliśmy kolejne próby dymowe w garażu podziemnym w celu sprawdzenia skuteczności systemu sygnalizacji pożarowej, a przede wszystkim systemu oddymiania. W tym celu wykorzystaliśmy nasze wytwornice dymu Vulcan 5000 oraz tacę z płonącym alkoholem etylowym. Dzięki podgrzaniu dymu widoczna jest wyraźna warstwa ciepłego dymu, gromadząca się pod stropem. W tym obiekcie rozprzestrzenianie się zadymienia zupełnie nie pokryło się z przewidywanym w symulacjach CFD, które to symulacje zakładały brak zadymienia w całym garażu podczas pożaru od początku do samego końca. Tak pięknie to niestety podczas pożaru nie jest, ilość dymu generowana z płonącego samochodu jest tak duża, że w przypadku wentylacji kanałowej wysokość garażu musiałaby wynosić blisko 4 metry. W polskich warunkach jest to – niestety ze szkodą dla bezpieczeństwa – bardzo rzadko spotykane. Niemniej jednak wykazano skuteczność działania wentylacji oddymiającej ku zadowoleniu inwestora. Ilość prób najczęściej zależy od decyzji funkcjonariuszy PSP, dokonujących odbioru obiektu. Zazwyczaj wymagana jest jedna próba w każdej strefie detekcji dymu.

Próby odbiorowe z ciepłym dymem wykonujemy na terenie całej Polski. Jest to bardzo skuteczna metoda wykazania skuteczności systemów oddymiania garaży podziemnych, korytarzy ewakuacyjnych czy klatek schodowych.

Stawiamy na nowoczesne rozwiązania inżynierii bezpieczeństwa pożarowego