Kolejne próby z ciepłym dymem

Wykonaliśmy kolejne próby odbiorowe w garażu podziemnym, sprawdzając poprawność działania systemu wentylacji oddymiającej. Testowaliśmy instalację wentylacji kanałowej, która w niskim garażu, o wysokości około 2,6m ma ciężkie zadanie, aby utrzymać wartstwę gorącego dymu oraz gazów pożarowych pod stropem. Zdecydowanie wentylacja kanałowa to dobre rozwiązanie w garażach wysokich, gdzie zbiornik dymu odpowiednio dużą objętość, a działanie wentylacji powoduje utrzymanie warstwy wolnej od zadymienia przez czas niezbędny do ewakuacji ludzi. Próby dymowe pozwalają ocenić, czy zaprojektowany system zapewnia możliwość bezpiczenej ucieczki ludzi z zagrożonego miejsca.

Próby dymowe

Stawiamy na nowoczesne rozwiązania inżynierii bezpieczeństwa pożarowego