Kolejne próby dymowe

Stawiamy na nowoczesne rozwiązania inżynierii bezpieczeństwa pożarowego