Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego i plany ewakuacyjne

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego została dodana do katalogu wymagań z zakresu ochrony ppoż. m. in. po to, by wspomagać podejmowanie decyzji kierującemu działaniami ratowniczymi. Tworząc nowe instrukcje bezpieczeństwa pożarowego czy przede wszystkim plany ewakuacyjne mamy dużą przyjemność nanosić na plansze istotne informacje, ułatwiające prowadzenie działań.
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zawierająca plany obiektu, jest wymagana dla większości obiektów, z wyjątkiem tych niezawierających strefy zagrożenia wybuchem a ponadto:

kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3 a budynku inwentarskiego 1 500 m3
powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie tworzenia i aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Stawiamy na nowoczesne rozwiązania inżynierii bezpieczeństwa pożarowego